Praćenje vozila

Pored gore navedenih prednosti, INFOCAR automatski kreira Drive book - bez bilo kakve intervencije vozača, što onemogućava iskrivljenje podataka o aktivnostima vozila i radnih parametara. Ovi podaci se čuvaju direktno u memoriji uređaja.

GSM mreža operatora se prenosi na centralni server, gde se naknadno kreira dnevnik, a na kraju meseca se sumira u obliku mesečnog izveštaja. Izveštaji se mogu automatski slati dnevno ili mesečno na vašu adresu e-pošte.

Putem Interneta, lako možete saznati trenutnu lokaciju Vaših vozila, kao i igrati sve vožnje za određeni dan. Takođe možete pregledati dvogodišnju istoriju podataka vašeg vozila.

Znajući da se prati kretanje vozila, potrošnja goriva i drugi parametri vozila, realno se smanjuju troškovi vašeg poslovanja i menja ponašanje zaposlenika. Kompanije koje su se odlučile za smanjenje troškova transporta odabrale su INFOCAR u tu svrhu.

Infocar servis

ON JE DIZAJNIRAN DA PRATI KRETANJE VOZILA I DA PROCESIRA I PROCENJUJE NJIHOVE OPERATIVNE PODATKE.

Infocar USLUGA SMANJUJE OPERATIVNE TROŠKOVE U KOMPANIJAMA, MENJA PONAŠANJE ZAPOSLENIH, ŠTO VAM OMOGUĆAVA DA POVEĆATE PROMET VAŠIH KOMPANIJA.

NUDI SVEOBUHVATNU SLIKU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA, KAO I SLIKU O UČINKU ZAPOSLENIH, MEĐU KOJIMA POUZDANO OTKRIVA ONE NEEFIKASNE RADNIKE.

Infocar JE DIZAJNIRAN ZA SVE VRSTE VOZILA I NALAZI SE U SVAKOJ KOMPANIJI.

PREMA IZMENJENOM ZAKONU 595/2003 IZ MARTA 2009. GODINE, VLASNIK VOZILA SA INSTALIRANIM SATELITSKIM SISTEMOM ZA PRAĆENJE TAKOĐE IMA PRAVO DA UKLJUČI POTROŠNJU GORIVA U SVOJE PORESKE TROŠKOVE.

USLUGE KOJE PRUŽA INFOCAR

On-line LOKALIZACIJA

Trenutnu on-line poziciju vozila možete pogledati bilo kada, bilo
gde na Internetu.

Dnevnik vožnji

Obrađuje se automatski, štedeći vam vreme, povećavajući jasnoću i efikasnost
upravljanja automobilskim saobraćajem. 100% troškova vođenja motornog vozila, uključujući
i prekomernu potrošnju vozila, možete primeniti na Knjigu dnevnika obrađenu na ovaj
način.

MESEČNI IZVEŠTAJ

Obrađuje se automatski i može vam se slati jednom mesečno u
sveobuhvatnoj tablici sažetaka.

Crash sms

U slučaju ozbiljne saobraćajne nezgode, sistem automatski šalje poruku o sudaru
na vaše standardne brojeve telefona.

VUČNA I KRAĐA SIGNALIZACIJA

Kada je vozilo vučeno ili ukradeno, sistem automatski
zvoni za podešavanje telefonskih brojeva.

MERENJE POTROŠNJE I GUBITKA GORIVA

Kada je elektronska sonda za zapreminu goriva
postavljena na kamion, sistem presreće svaku neovlašćenu manipulaciju dizelom ili
blokovima benzinske stanice. U isto vreme, dobijate kontrolu i pregled tačne potrošnje
vašeg vozila.

UVOZNE KARTICE ZA GORIVO

Mesečni pregled potrošnje pojedinih vozila, točenje goriva i
njihove lokacije, vreme punjenja goriva, ukupan pregled troškova goriva.

LOKACIJE

Kada kreirate sopstvenu lokaciju, možete postaviti GOOGLE mape da vas upozore
da uđete ili izađete iz automobila iz tog određenog područja.

IDENTIFIKACIJA VOZAČA

Možete koristiti mobilni telefon, DALLAS ključ ili
beskontaktnu karticu da biste razlikovali specifične vozače.

POSLOVNA ILI PRIVATNA VOŽNJA

Jednostavnim pritiskom na dugme u vozilu, sistem se
prebacuje na privatnu vožnju. Bez pritiska na ovo dugme, sistem je uvek podešen na servisni
režim.

PLANIRANJE RUTE

rad hidraulike
- nadgledanje dodatnog grejnog senzora za uklanjanje snega
- detekcija pravca rotacije bubnja miksera
- merenje temperature u prikolici
- prepoznavanje otvaranja vrata

- unos drugih parametara u bežičnu tastaturu - CARMATE

SNIMITE SPOLJNE ULAZE

práca hydraulickej ruky
– monitorovanie prídavného kúrenia
– snímanie radlice na odhŕňanie snehu
– snímanie smeru otáčania bubna domiešavača
– meranie teploty v návese
– snímanie otvárania dverí
– zadávanie iných parametrov do bezdrôtovej klávesnice – CARMATE

PRISTUP INTERNETU U VOZILU

Preko DELUKSE jedinice i dodatnog ekrana osetljivog na
dodir, imate mogućnost pristupa Internetu i povezanim opcijama upotrebe: pretraživanje,
navigacija, informacije, pošta ...

IZVOZ U KOMPANIJU SV

Mogućnost fleksibilnog prilagođavanja izlaza od INFOCAR-a
kompanijama SVS.

OTPORNOST NA GPS OMETAČE

Naši uređaji za praćenje su otporni na GPS ometače,
prisutnost takvog ometača GPS-a može se otkriti i snimiti. Tako se ometač može efikasno
eliminisati.

U OKVIRU NAŠIH USLUGA NUDIMO VAM IZBOR NEKOLIKO MODeLA U ZAVISNOSTI OD VAŠIH POTREBA ZA POJEDINAČNIM USLUGAMA. POGLEDAJTE NAŠE cenovnike ZA DETALJE NAŠIH USLUGA I TROŠKOVA. Besplatno isprobajte

TAKOĐE PROBAJTE DEMO NAŠE Infocar USLUGE. Demo